نقش ما در زندگی

1,375

اتفاقاتی که محیط زندگی هر شخصی در کودکی برایش رقم می زند و منجر به ایجاد طرحواره ها و در نتیجه مشکلاتی برای او می شود از اختیار او خارج است و مقصر نیست، اما بعد از شناخت آنها برای درمان باید اقدام کرد تا تعدیل شود.

درست است که ما در ایجاد طرحواره ها مقصر نیستیم ولی در صورت اقدام نکردن برای درمان در تداومش مقصر هستیم و مسئولیت آن کاملا” متوجه خود ماست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.