چگونه میتوان ارتباط سالم با کارمند هم رده برقرار کرد؟

756

در مقاله ۵ ویژگی ارتباط سالم، روابط محیط کار را به ۴ دسته کلی تقسیم کردیم. در این مقاله میخواهیم ارتباط سالم با کارمند هم رده را توضیح دهیم. میتوانید چگونگی ایجاد ارتباط سالم با مدیر و روش ایجاد ارتباط سالم با کارمند رده پایین را نیز مطالعه کنید.

جهت یادآوری باید گفت که ایجاد ارتباط سالم از بسیاری لحاظ برای محیط کار مفید است. این کار میتواند کیفیت روابط بین افراد در تمام سطوح را بهتر کند. همچنین میتواند کیفیت کار و بهره وری را بالا ببرد. در نتایج تمام اینها، اهداف آن مجموعه به ثمر مینشد و همه راضی خواهند بود.

ارتباط سالم با کارمند هم رده

مفهوم ارتباط سالم با کارمند هم رده

 

منظور از کارمند هم رده کسی است که نه از ما دستور می گیرد و نه به ما دستور می دهد. احتمالاً مدیری بر دو کارمند هم رده نظارت کند. یا اینکه دو کارمند هم رده هرکدام مدیری جدا داشته باشند. به هر حال هردو کارمند هم رده در یک شرکت هستند.

ارتباط سالم با کارمند هم ردهبه همان معنایی است که در ارتباطات قبلی وجود داشت. یعنی طرفین باید طوری رفتار کنند که احترام و حقوق طرف مقابلشان حفظ شود. این ارتباط باید طوری باشد که احترام هردو کاملاً رعایت شود. در واقع رعایت احترام و حقوق هر فرد، از اصلی ترین موضوعات یک ارتباط سالم می باشد.

لزوم ایجاد ارتباط سالم با کارمند هم رده

 

تمام افراد در محیط کار با همدیگر در تعامل هستند. نحوه برقراری این تعامل تاثیر زیادی در عملکرد فرد در آن محیط می گذارد. در محیط کار، تعامل با یکدیگر بر روی سطح کیفیت کار تاثیر می گذارد. بنابراین اگر بتوان یک ارتباط سالم با کارمندان هم رده ایجاد کرد، می توان محیط کاری با عملکرد بهتر برای خود ساخت. بالا رفتن سطح کیفیت و بهره وری باعث افزایش کارایی و در نهایت باعث افزایش در آمد خواهد شد. وقتی تمام افراد راضی باشند، خود به خود همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت.

راه های ایجاد ارتباط سالم با کارمند هم رده

 

برای ایجاد ارتباط سالم با کارمند هم رده یک سری رفتار ها و راهکار هایی وجود دارد که بسیار کمک کننده هستند:

۱- کمک در مواقع فشار کاری

در بعضی مواقع پیش می آید که همکار تحت فشار کاری قرار دارد و کار های زیادی بر دوش اوست. در این مواقع اگر کار زیادی بر عهده ی ما قرار ندارد می توانیم به کارمنده هم رده خود کمک کنیم. در این صورت او زود تر و راحت تر کارش را انجام خواهد داد.

این موضوع باعث می شود یک ارتباط سالم با کارمند هم رده به خوبی شکل بگیرد.

ارتباط سالم با کارمند هم رده

البته باید مراقب بود که انجام این کمک ها تبدیل به یک عادت نشود. در این صورت این تصور به وجود میاید که انجام کمک جزو وظایف فرد است.

۲- پشت سر کسی صحبت نکردن

غیبت کردن پشت سر کسی هیچگاه نتایج خوبی ندارد. در فضای کاری این نتایج بدتر نیز هستند. هنگام صحبت کردن پشت سر مدیر و یا هر عضو دیگری چه کارمندان مقام بالا و چه زیردستان، نا خود آگاه این حس به کارمند هم رده منتقل میشود که شما فردی هستید که پشت سر همه صحبت می کنید. یعنی ممکن است که در نبود او، پشت سر او نیز صحبت کنید. همین تفکر باعث می شود که ارتباط شما با همکارتان به مرور خراب شود. در اینصورت دیگر نمیتوان آن ارتباط سالم با کارمند هم رده را ایجاد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.