۵ ویژگی مهم ارتباط سالم

1,265

انسان روزمره درحال ایجاد ارتباطات مختلف است. زندگی امروزه بدون ایجاد ارتباط هیچ معنایی ندارد. اما برقراری ارتباط سالم نیاز به یکسری الزمات و قوانین دارد. در واقع هر ارتباط سالم ویژگی ها و خصوصیت های خود را دارد. در صورت نبود این ویژگی ها، نمیتوان آن را ارتباط سالم نامید و در واقع ارتباط ناسالم است. البته، ارتباط سالم دارای ویژگی های زیادی است اما در این مقاله ۵ ویژگی مهم آن را بیان میکنیم.

ارتباط سالم

۵ ویژگی مهم ارتباط سالم

 

۱) احترام

مهم ترین ویژگی که در یک ارتباط سالم باید به آن توجه کرد احترام است. احترام یعنی توجه به خواسته ها و نظرات طرف مقابل. برای مثال، هنگام گفتگو باید به طرف مقابل اجازه صحبت کردن داد و وسط صحبت او صحبت نکرد. قطع کردن صحبت یک نوع بی احترامی است. احترام به عقاید، باورها و نظرات طرف مقابل نیز از الزامات ارتباط سالم است. در واقع ارتباط بر پایه احترام بنا میشود.

۲) اعتماد

اگر در رابطه ای دو نفر به هم اعتماد نداشته باشند، نمیتوان این رابطه را ارتباط سالم نامید. اعتماد در هر نوع رابطه ای الزامی است. حتی وقتی دو دشمن با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند، در واقع در عین بی اعتمادی، به یکدیگر اعتماد میکنند. چراکه اگر هیچ اعتمادی وجود نداشته باشد، رابطه ای وجود نخواهد داشت.

۳) خودتان باشید

هرگونه ظاهرنمایی و بازی کردن در ایجاد ارتبط سالم اختلال ایجاد میکند. اگر کسی سعی کند شخصیت اصلی خود را پنهان کند، بالاخره طرف مقابل این را خواهد فهمید. در بسیاری از انواع ارتباطات، ظاهرنمایی نکردن و خود بودن بسیار کمک کننده و مفید است. برخی میپندارند که در اکثر مواقع باید نقش بازی کنند تا موفق شوند، اما در واقع این کار آنها را از خواسته شان دور میکند.

ارتباط سالم

۴) صادق باشید

صداقت موضوعی است که همواره مردم به دنبال آن هستند. اولین چیزی که در یک ارتباط سالم خواسته هر دو طرف است، صادق بودن است. شاید بتوان تا مدتی دروغ گفت و مشکلی هم پیش نیاید. اما حتماً روزی طرف مقابل این را خواهد فهمید و رابطه به مشکل خواهد خورد. در روابطی مانند روابط عاطفی بین خانواده و موارد مشابه، صداقت و اعتماد اساس رابطه را تشکیل میدهند.

۵) تعهد

در یک رابطه باید هر دو نفر به هم متعهد باشند تا یک ارتباط سالم ایجاد شود. اگر این رابطه یک رابطه عاطفی باشد این تعهد اهمیت بیشتری پیدا می کند و باید بیشتر به آن توجه کرد. در هر رابطه ای هر یک از طرفین مسئولیتی دارند. بنابراین هردو باید نسبت به مسئولیت خود تعهد داشته باشند. طبیعیست اگر یکی از طرفین یا هردوی آنها مسئولیت خود را جدی نگرفته و به آن تعهد نداشته باشد، طرف دوم با این مسئله مشکل پیدا خواهد کرد. هیچ رابطه بدون تعهد به پیش نمیرود. چراکه مسئولیت های طرفین مشخص است و هیچکس مسئولیت دیگری را به عهده نمیگیرد. همچنین هیچکس بی مسئولیتی و بی تعهدی طرف مقابل را تحمل نمیکند.

در نهایت باید گفت در انواع ارتباطات موجود در جوامع، همواره این ویژگی ها الزامی هستند. هیچ انسانی بدون مطئن شدن از وجود این ویژگی ها در رابطه خود و در طرف مقابل، ارتباط خود را ادامه نخواهد داد. اگر یکی از این ویژگی ها وجود نداشته باشد حتی هیچکس رابطه ای را شروع نخواهد کرد. در نتیجه بدون این خصوصیات ارتباط سالم ایجاد نخواهد شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.