مرور برچسب

ویژگی های فردی

خلاقیت چیست؟

 خلاقیت خمیرمایه اصلی تمدن بشر است. اگر خلاقیت، توانایی و نوآوری انسان‌ها که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان است وجود نداشت، امکان این‌همه پیشرفت در علوم، هنر، ادبیات، معماری، موسیقی و هر چیز دیگری که نگاه متفاوت هر فرد می‌تواند خالق آن…
ادامه مطلب ...