مرور برچسب

نگرانی و دلواپسی

چگونه میتوان نگرانی و دلواپسی را از خود دور کرد ؟

منشأ نگرانی و دلواپسی کجاست؟ دلواپسی به چه معنی است؟ عصر حال حاضر دوره نگرانی و دلواپسی است. در هر نقطه از جهان دلیلی برای اضطراب و دلواپسی دیده می شود و نمیتوان حقیقت را نادیده گرفت. درست است که شایع ترین بیماری جهان استرس و اضطراب است…
ادامه مطلب ...