مرور برچسب

نقش طرحواره ها در ازدواج

ازدواج موفق و نقش طرحواره ها در آن

آیا واقعاً ازدواج مانند هندوانه ای سربسته میماند؟ آیا واقعاً نمیتوان یک ازدواج موفق را از قبل تعیین کرد؟ طبیعیست اگر مانند اکثر ازدواجها بدون تحقیق و از روی چشم و ابرو تصمیم به ازداج گرفته شود، ازدواج موفق در انتظار فرد نخواهد بود. این…
ادامه مطلب ...