مرور برچسب

مهارت های زندگی

با مهارت ارتباط موثر بعنوان مهارت مهم زندگی آشنا شوید

پنجُمین مهارت مهم زندگی: مهارت ارتباط موثر همه میدانیم که برای ایجاد حس خوب در خود و دیگران، نیاز به یادگیری اقداماتی است که روش اجرای درست آنها نیز مهم است.یکی از این اقدامات که بسیار مهم نیز میباشد، بحث برقراری ارتباط است. البته برقراری…
ادامه مطلب ...

آیا روابط بین فردی یکی از مهارت های مهم زندگی است؟

چهارُمین مهارت مهم زندگی: مهارت روابط بین فردی در ادامه توضیح مهارت های مهم زندگی که 10 مورد هستند، به بررسی مهارت روابط بین فردی میرسیم. اکثر افراد فکر میکنند که برای راه اندازی یک کسب و کار تنها داشتن مهارت هایی مانند طراحی و راه‌اندازی…
ادامه مطلب ...

تفکر نقادانه تا چه حد میتواند یکی از مهارت های زندگی محسوب شود؟

سومین مهارت مهم زندگی: مهارت تفکر نقادانه در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و برخی دیگر را باید یاد بگیریم و تنها فکر میکنیم که میدانیم. حال…
ادامه مطلب ...

تفکر خلاق یکی از مهارت های مهم زندگی در توسعه فردی

دوُمین مهارت مهم زندگی: تفکر خلاق در مقاله آشنایی با 10 مهارت مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی از آنها را نمیدانیم و فکر میکنیم که میدانیم و در واقع نیاز…
ادامه مطلب ...