مرور برچسب

مهارت مهم زندگی

مهارت تصمیم گیری چه تأثیری در بهبود زندگی دارد؟

دهمین مهارت مهم زندگی: تصمیم گیری  در پایان لیست 10 مهارت مهم زندگی، به مهارت تصمیم گیری میرسیم. این واضح است که تصمیم گیری تقریباً در تمام زمینه های زندگی انسان دخیل بوده و نقشی زیربنایی دارد. در کنار تصمیم های دیگر، برخی تصمیم های بسیار…
ادامه مطلب ...

اهمیت تقویت مهارت همدلی چیست؟

نُهمین مهارت مهم زندگی : مهارت همدلی همدلی نیز یکی دیگر از 10 مهارت مهم زندگی است که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم. مهارت همدلی در دسته بندی مهارت های هوش اجتماعی قرار میگیرد و هر فردی که بخواهد در جامعه جایگاه محبوبی داشته باشد، باید…
ادامه مطلب ...

حل مسئله یکی از مهم ترین مهارت های زندگی

هشتُمین مهارت مهم زندگی: مهارت حل مسئله مهارت حل مسئله نیز مانند 9 مهارت مهم زندگی که درمورد آنها تک به تک صحبت کردیم، یکی از مهارت های مهم در زندگی هر فردی می باشد. برخی افراد مهارت حل کردن مسئله را مترادف با مهارت تصمیم گیری میدانند که…
ادامه مطلب ...

مقابله با استرس مهارت مهم زندگی است

ششُمین مهارت مهم زندگی: مهارت مقابله با استرس مهارت مقابله با استرس یکی دیگر از مهارت های مهم زندگی است که هر فردی در زندگی خود به آن نیاز دارد. هر تغييري در زندگي يك استرس است که نیاز به سازگاری فرد دارد. این طبیعی است که هر تغییری نظم…
ادامه مطلب ...