مرور برچسب

مهارت مدیریت هیجان

مدیریت هیجان مهارتی است که باید در زندگی یاد بگیرید

هفتُمین مهارت مهم زندگی: مهارت مدیریت هیجان همه ما در زندگی خود هیجانات مختلفی از جمله غم و شادی و خشم و ترس و لذت و ... را تجربه کرده ایم که در زندگی مان بسیار زیاد تاثیر گذاشته است. مشکل اصلی در این است که اگر نتوانیم این هیجانات را به…
ادامه مطلب ...