مرور برچسب

روانشناسی فحش دادن

دلیل فحش دادن چیست ؟ چرا و به چه کسی فحش میدهیم؟

درحال و احول خودم درحال گذر از خیابان ولیعصر بودم. چند نفری جلوتر از من بودند و درحال مشاجره با چند نفر دیگر. در حین درگیری فیزیکی، تمام افرادی همزمان فکشان هم کار میکرد و در حد توان فحش نثار خواهر، مادر و تمام اقوام زن طرف مقابل می کردند. …
ادامه مطلب ...