مرور برچسب

درباره تعطیلات تابستان

تعطیلات تابستان بهترین فرصت است

چگونه تعطیلات تابستان را مفید می گذرانید؟ تعطیلات تابستان هم به نیمه رسید. انگار همین دیروز بود که تابستان شد و امروز که این مقاله را می نویسم دقیقاً تابستان نصف شده است. همین مسئله باعث شد که از خود یک سوال بپرسم: به برنامه هایی که…
ادامه مطلب ...