مرور برچسب

تفکر نقادانه

تفکر نقادانه تا چه حد میتواند یکی از مهارت های زندگی محسوب شود؟

سومین مهارت مهم زندگی: مهارت تفکر نقادانه در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و برخی دیگر را باید یاد بگیریم و تنها فکر میکنیم که میدانیم. حال…
ادامه مطلب ...

تفکر خلاق یکی از مهارت های مهم زندگی در توسعه فردی

دوُمین مهارت مهم زندگی: تفکر خلاق در مقاله آشنایی با 10 مهارت مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی از آنها را نمیدانیم و فکر میکنیم که میدانیم و در واقع نیاز…
ادامه مطلب ...