۱۸ مرداد ۱۳۹۵

تعطیلات تابستان بهترین فرصت است …

به نام خدا تابستان مفید، تابستان را مفید می گذرانید؟ تابستان هم به نیمه رسید. انگار همین دیروز بود که تابستان شد و الآن و امروز […]