مرور برچسب

برنامه ریزی برای تعطیلات تابستان

تعطیلات تابستان بهترین فرصت است

چگونه تعطیلات تابستان را مفید می گذرانید؟ تعطیلات تابستان هم به نیمه رسید. انگار همین دیروز بود که تابستان شد و امروز که این مقاله را می نویسم دقیقاً تابستان نصف شده است. همین مسئله باعث شد که از خود یک سوال بپرسم: به برنامه هایی که…
ادامه مطلب ...