مرور برچسب

اوقات فراغت

در اوقات فراغت تابستان بهترین انتخاب را داشته باشید…

چه می کنید با اوقات فراغت تابستان؟ " چه می کنی اوقات فراغت تابستان ؟ " اولین سوالی که معمولا" بزرگترهای فامیل از کوچکترها می پرسند. اولین سوالی است که وقتی دوستها یک مدت همدیگر را ندیده اند از هم می پرسند! خلاصه کاربردهای زیادی دارد و سر…
ادامه مطلب ...