مرور برچسب

انسان موفق کیست؟

موفقیت چیست و فرد موفق کیست؟

موفقیت از آن سری کلماتی است که تقریباً هر روز می شنویم، می گوییم، می نویسیم و یا میخوانیم. صبح که می خواهیم از خانه بیاییم بیرون برایمان آرزوی موفقیت می کنند. زمان خداحافظی به دوستانمان می گوییم موفق باشی. در هر حالت، این آرزویی است هم برای…
ادامه مطلب ...