مرور برچسب

انتخاب رشته

بهترین انتخاب رشته تحصیلی کدام است؟

بهترین رشته تحصیلی کدام است؟ این یکی از مهمترین سوالاتی است که دانش آموزان دبیرستانی در سر دارند. باید بگویم که پاسخ یک کلمه ای برای این سوال وجود ندارد. جواب این سوال در جامعه ما از سالها قبل از طرف پدر و مادرها تعیین شده است. تمام دانش…
ادامه مطلب ...

انتخاب رشته چگونه است؟ در کشور ما انتخاب رشته چگونه است؟

 به نام خدا انتخاب رشته چگونه است؟ در کشور ما انتخاب رشته چگونه است؟ چندین مقطع توی زندگی ما آدمها هست که خیلی بیشتر از بقیه مواقع انتخاب هایمان مهم و موثر است. یکی از این انتخاب ها انتخاب رشته است. چندین سال قرار است یک رشته را در دبیرستان…
ادامه مطلب ...