طرحواره شناسی

28

طرحواره شناسی

طرحواره شناسی

 

طرحواره ها، قالب های فکری و باورهای ما هستند که شامل اطلاعات خاصی است که درباره  دنیای خود داریم . طرحواره ها از ابتدای زندگی ما یعنی به دوران کودکی ما بر میگردند .

همه انسان ها به نحوی با این طرحواره ها در گیر هستند و حداقل یک یا دو طرحواره داریم مگر برخی انسان ها که خود را از این تله های ذهنی رها کرده اند و قدرت کنترل آنها را بدست گرفته اند.

ما در این مقالات سعی داریم به ریشه این طرحواره ها بپردازیم و اینکه از کجا آمده اند و راه های جلو گیری ازتشکیل آنها چیست؟

طرحواره شناسی

طرحواره ها ریشه در کودکی ما دارند و از زمان کودکی در ما به وجود می آیند. همانطور که گفتیم طرحواره ها همان قالب های فکری هستند و این قالب های فکری در کودکی و نوجوانی در ما شکل می گیرند .

برای شناسایی این طرحواره ها باید به همان دوران کودکی باز گشت و آن زمان را مورد بررسی قرار داد تا متوجه شویم که در کجاها به این نوع تله ها گرفتار شده ایم.

طرحواره شناسی

این طرحواره ها همانطور که بارها گفتیم در کودکی در ما شکل می گیرند و تقریبا تمام زمان کودکی ما در خانواده و در کنار پدر و مادر بوده است . بنابراین والدین تاثیر اصلی و زیادی در شکل گیری این طرحواره ها در ما دارند .

اما دقت کنید ما در اینجا نمی خواهیم آن پدر و مادرها  را  متهم نماییم ویا آنها را  مورد سرزنش قرار بدهیم، بلکه می خواهیم بدانیم که ریشه در کجاست و راهکار برای حل این موارد پیدا کنیم .

پس تا این جا متوجه شده ایم که طرحواره ها اکثرا در کودکی و در جایی که در آن بزرگ شده ایم یعنی در کنار پدر و مادر شکل می گیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.