با مهارت های مهم زندگی آشنا شوید: مهارت خودآگاهی

اولین مهارت مهم زندگی: مهارت خودآگاهی در مقاله قبل مهارت های مهم زندگی را نام بردیم. در ادامه آن گفتیم که چقدر این مهارت ها مهم هستند و داشتن آنها، لازمه ی یک زندگی زیباست. همچنین توضیح دادیم با اینکه انسان بعضی از این مهارت ها…

با 10 مورد از مهارت های مهم زندگی آشنا شوید

برای داشتن یک زندگی موثر و شاد در جامعه همه ما نیاز به مهارت های خاصی داریم. این مهارت ها همان مهارت های مهم زندگی هستند که به 10 مورد تقسیم میشوند. با آگاهی از این توانایی ها میتوان برای داشتن زندگی ایده آل گام برداشت. این مهارت ها،…

آشنایی با انواع روابط انسانی

در زندگی روزمره شاهد انواع روابط انسانی هستیم. یعنی همه انسان ها با دیگران در ارتباط هستند و رفتار های متناسب و گاهاً نامتناسبی از خود به نمایش می گذارند. همه ما بسته به نوع ارتباطی که با دیگران داریم عمل ها و عکس العمل های مختلفی را نشان…

موقعیت شناسی

موقعیت شناسی حتما برای شما پیش آمده است که عجله داشته اید و مسیری را می رفتید و در راه با دوستی برخورد کرده اید و او شروع به صحبت با شما کرده است و بخاطر او مجبور به ایستادن و توجه کردن به او شده اید و با وجودی که شما تاکید کرده اید عجله…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 11

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 11 در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. این مقاله آخرین مقاله سری نیمه گمشدتان را پیدا کنید می باشد.…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 10

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 10 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 10 : در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. گاهی وقتا ممکن است برایتان پیش آمده…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات نیمه گمشده می پردازیم. عدم دخالت و قضاوت به امور شخصی: همه انسان…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. راه شاد کردن هم را بلد هستید: اگر یک…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 7

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 7 نیمه گمشدتان را پیدا کنید7: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. هدف گذاری مالی مشابهی دارید:…

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. احترام به منافع هر دو: انسانی که فقط…