مرور رده

Uncategorized

ارباب یا برده

ارباب یا برده هر انسانی در درون خود دو جنبه دارد. ما ارباب هستیم و برده. گاهی اوقات اربابیم و گاهی اوقات برده. درمقابل کسی یا کسانی ارباب و در مقابل فرد یا افراد دیگر برده ایم. حتی ممکن است در رابطه با کسی زمانی ارباب و زمانی برده باشیم. به…
ادامه مطلب ...

خوش بینی تا چه حد؟

خوش بینی تا چه حد؟ امروز در سوپرمارکت نزدیک منزلم، مشغول خرید بودم که صحبت دو تا خانم توجهم را جلب کرد. داشتند راجع به گرانی و وضع بد اقتصادی و اینجور چیزها حرف می زدند. یکی از آنها آهی طولانی کشید و گفت: " هر روز بدتر از دیروزه. می گن…
ادامه مطلب ...

عزت نفس بالا، مفید یا مخرب؟

عزت نفس بالا، مفید یا مخرب؟ هروقت کسی در کاری موفق می شود، ربطش می دهند به عزت نفس بالا. اما واقعا" چقدر این نظر درست است؟ آیا فقط آدمهای موفق عزت نفس بالایی دارند؟ پس آن خلافکارهای گردن کلفتی که به اعمال خلافشان افتخار می کنند چه؟ به حس…
ادامه مطلب ...

نقش ما در زندگی

اتفاقاتی که محیط زندگی هر شخصی در کودکی برایش رقم می زند و منجر به ایجاد طرحواره ها و در نتیجه مشکلاتی برای او می شود از اختیار او خارج است و مقصر نیست، اما بعد از شناخت آنها برای درمان باید اقدام کرد تا تعدیل شود. درست است که ما در ایجاد…
ادامه مطلب ...

آینه عشق

عشق آینه را ماند، وقتی کسی را دوست داری تو آئینه اویی و او آئینه توست و با انعکاس عشق تو و او بی نهایت را به تماشا می نشینید. انسان در عشق رشد می کند.
ادامه مطلب ...