۱۷ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی6

اشتباهات عاشقی۶

اشتباهات عاشقی۶ اشتباهات عاشقی۶: وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض […]
۱۵ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی5

اشتباهات عاشقی۵

اشتباهات عاشقی۵ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید ببینید […]
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی4

اشتباهات عاشقی۴

اشتباهات عاشقی۴ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید ببینید […]
۱۱ فروردین ۱۳۹۷
معرفی حوزه ها و 18 طرحواره

معرفی حوزه ها و ۱۸ طرحواره

معرفی حوزه ها و ۱۸ طرحواره     سلام دوست عزیزی که می دانی راه توانمند شدن، آگاهیست. آگاهی از نقاط قوت و ضعفمان می تواند […]
۹ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی3

اشتباهات عاشقی۳

اشتباهات عاشقی۳ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید که […]
۷ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی 2

اشتباهات عاشقی ۲

اشتباهات عاشقی ۲ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید […]
۵ فروردین ۱۳۹۷
طرحواره 2

طرحواره ۲

طرحواره ۲   این طرحواره ها وقتی که افراد خیلی کوچک بودند برایشان ایجاد شده است ولی حالا این دوستان در سنین جوانی و میانسالی دارند […]
۳ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی

اشتباهات عاشقی

اشتباهات عاشقی   وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید […]
۱ فروردین ۱۳۹۷
عشق و اشتباهات همراه آن 3

عشق و اشتباهات همراه آن ۳

عشق و اشتباهات همراه آن ۳     سومین باور اشتباه اینکه در عشق باید صداقت کامل باشد، خود این جمله به خودی خود اشتباه نیست […]