مرور رده

مقالات

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات نیمه گمشده می پردازیم. عدم دخالت و قضاوت به امور شخصی: همه انسان…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 8: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. راه شاد کردن هم را بلد هستید: اگر یک…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 7

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 7 نیمه گمشدتان را پیدا کنید7: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. هدف گذاری مالی مشابهی دارید:…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 6: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. احترام به منافع هر دو: انسانی که فقط…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5 نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات "نیمه گمشده" می پردازیم. شفاف و با صراحت رفتار می کنند:…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 4

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 4 در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از  نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقاله های "نیمه گمشده" می پردازیم. هر فردی اشتباهات خودش را می پذیرد: دو نفری که باهم وارد یک…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 3

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 3 در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از  نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از  سری مقاله "نیمه گمشده" می پردازیم. اعتقادات و اصول ارزشی مشابهی دارید: خیلی کم پیش می آید که دو نفر…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 2

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 2   در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از این سری مقاله " نیمه گمشده " می پردازیم. به علایق هم علاقمند هستید: دو نفری که از نظر روحی با هم…
ادامه مطلب ...

نیمه گمشدتان را پیدا کنید

نیمه گمشدتان را پیدا کنید منظورمان از نیمه گمشده، آن شخص خیالی نیست که تمام معیار ها و خواسته های شما را دارد و با شما مطابقت کامل دارد. بلکه منظور ما فردی است که از نظر روحی ارتباط عمیق تری با شما برقرار می کند. شما حتما در زندگی خود…
ادامه مطلب ...

نشانه های روابط سالم 10

نشانه های روابط سالم 10 همه انسان ها خواهان یک رابطه سالم هستند و می کوشند تا بتوانند رابطه سالمی با همسر خود داشته باشند، اما راه های شناخت این رابطه سالم و به عبارت دیگر نشانه های اینکه یک رابطه سالم است چیست؟ ما در سری مقالات نشانه های…
ادامه مطلب ...