مرور رده

طرحواره شناسی

با طرحواره بازداری هیجانی آشنا شوید

یکی دیگر از طرحواره های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، طرحواره بازداری هیجانی است. طرحواره های این حوزه فرد را از نظر عاطفی به یک انسان بسیار خویشتن دار و سرد تبدیل می کنند. این افراد اغلب دارای احساساتی مانند نگرانی و اضطراب، خویشتن…
ادامه مطلب ...

طرحواره منفی گرایی / بدبینی چیست؟

طرحواره منفی گرایی / بدبینی از جمله طرحواره های حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری است. آخرین حوزه از پنج حوزه موجود شامل چهار طرحواره است که فرد را مجبور می کنند که دائماً گوش به زنگ اتفاقات ناگوار و فاجعه ها باشد. همچنین این افراد از…
ادامه مطلب ...

معرفی طرحواره پذیرش جویی – جلب توجه

طرحواره پذیرش جویی – جلب توجه نیز مانند دیگر طرحواره های حوزه دیگرجهت‌مندی در مسیر جلب رضایت و توجه دیگران قدم بر می دارد. این طرحواره ها فرد را در هر لحظه و همه جا درگیر دیگران کرده و از خود غافل می کنند. البته نوع این درگیری به اشکال و…
ادامه مطلب ...

با طرحواره ایثار آشنا شوید

دومین طرحواره از سه طرحواره حوزه دیگرجهت‌مندی طرحواره ایثار است. دیگرجهت‌مندی به معنای تلاش برای کسب رضایت دیگران می باشد. این یعنی بیماران این حوزه همواره درگیر انجام کارهای دیگران و کمک به رفع نیازهای آنها هستند و نیازهای خود را فراموش…
ادامه مطلب ...

طرحواره اطاعت چیست؟

طرحواره اطاعت یکی از طرحواره های حوزه‌ی دیگرجهت‌مندی می باشد. طرحواره های این حوزه بیماران خود را نسبت به نیازها و تمایلات خود بی تفاوت می کنند. به گونه ای که آنها نیازهای خود را فراموش می کنند و یا به طور کلی آن را نادیده می گیرند. همچنین…
ادامه مطلب ...

آشنایی با طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی

دومین و آخرین طرحواره حوزه محدودیت های مختل، طرحواره خویشتنداری و خودانضباطی ناکافی است. این طرحواره در گذشته زیرمجموعه ای از طرحواره استحقاق بود. اما در حال حاضر یکی از ۱۸ طرحواره مستقل شناخته می شود. این طرحواره ها منجر به بیماری های…
ادامه مطلب ...

معرفی طرحواره استحقاق / بزرگ منشی

طرحواره استحقاق / بزرگ منشی اولین طرحواره حوزه محدودیت های مختل است. بیمارانی که طرحواره آنها در این حوزه قرار دارد اختلالاتی در تشخیص و پایبند بودن به یک سری محدودیت های الزامی دارند. از جمله این محدودیت ها می توان به حقوق دیگران، احترام…
ادامه مطلب ...

با طرحواره شکست آشنا شوید

مهمترین چیزی که فرد گرفتار به طرحواره شکست به آن باور دارد، شکست خود است. این طرحواره آخرین طرحواره حوزه خودگردانی و عملکرد مختل است که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم. برای آشنایی با حوزه های طرحواره ها، به مقاله توضیح 18 طرحواره مراجعه…
ادامه مطلب ...

طرحواره خود تحول نیافته / گرفتار چیست؟

یکی دیگر از طرحواره های حوزه خود گردانی و عملکرد مختل، طرحواره خود تحول نیافته / گرفتار است. خود گردانی به معنای داشتن عملکردی مستقل در انجام کارها بدون احساس درماندگی و کمک گرفتن مداوم از دیگران است. بنابراین طرحواره های این حوزه بیماران…
ادامه مطلب ...

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری چیست؟

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری یکی دیگر از طرحواره های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل است. این طرحواره بیماران خود را گرفتار ترس و وحشت همیشگی نسبت به هر چیزی می کند. آنها هر آن منتظر وقوع فاجعه ای هستند و هیچ وقت آرامش ندارند. ترسی…
ادامه مطلب ...