مرور رده

رشد و توسعه فردی

چگونه میتوان نگرانی و دلواپسی را از خود دور کرد ؟

منشأ نگرانی و دلواپسی کجاست؟ دلواپسی به چه معنی است؟ عصر حال حاضر دوره نگرانی و دلواپسی است. در هر نقطه از جهان دلیلی برای اضطراب و دلواپسی دیده می شود و نمیتوان حقیقت را نادیده گرفت. درست است که شایع ترین بیماری جهان استرس و اضطراب است…
ادامه مطلب ...

موفقیت چیست و فرد موفق کیست؟

موفقیت از آن سری کلماتی است که تقریباً هر روز می شنویم، می گوییم، می نویسیم و یا میخوانیم. صبح که می خواهیم از خانه بیاییم بیرون برایمان آرزوی موفقیت می کنند. زمان خداحافظی به دوستانمان می گوییم موفق باشی. در هر حالت، این آرزویی است هم برای…
ادامه مطلب ...