۶ مرداد ۱۳۹۵

فحش چرا؟ فحش به کی؟

فحش چرا؟ فحش به کی؟ توی حال خودم بودم داشتم از خیابون ولیعصر می گذشتم که یهویی دیدم چند نفری که داشتن جلوتر از من راه […]
۴ مرداد ۱۳۹۵

موفقیت چیست؟ موفقیت سهم …

  موفقیت چیست؟ موفقیت سهم چه کسانی است و موفق کیست؟ موفقیت از آن سری کلماتی است که تقریبا” هر روز می شنویم، می گوییم، می […]
۳ مرداد ۱۳۹۵

ازدواج موفق

ازدواج موفق، ازدواج به شرط چاقو است؟ آیا واقعا” ازدواج آنطور که بعضیها می گویند مثل یک هندوانه سربسته است و نمی شود فهمید که چه […]
۱ مرداد ۱۳۹۵

از حالِ بد به حالِ خوب…

به نام خالق زیبایی ها به محض این که به خودتان اعتماد کنید، خواهید دانست چگونه زندگی کنید. یوهان ولفگانگ فون گوته   از حالِ بد […]
۳۱ تیر ۱۳۹۵

خوشبختی چیست؟

خوشبختی چیست؟ چگونه خوشبخت باشیم؟ خوشبختی یکی از آرزوهایی است که همیشه آدمها داشته اند. از هر کسی می پرسی که چه می خواهد بدون کوچکترین […]
۳۰ تیر ۱۳۹۵

زندگی بهتر را تجربه کن…

برای زندگی بهتر چه باید؟-کیفیت زندگی -باید ها و نبایدهای زندگی بهتر
۸ اسفند ۱۳۹۴

قضاوت کردن ممنوع

قضاوت کردن ممنوع کور خود و بینای مردم داستانی را می خواهم برایتان بگویم که خواندنش خالی از لطف نیست و دقیقا” مربوط به موضوعی می […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۴

مثبت نگری وسلامت روانی

مثبت نگری وسلامت روانی انسان دارای دو بعد جسمی و روحی است که هر یک از اینها دیگری را کامل می کند و به انسان کمک […]
۹ دی ۱۳۹۴

نگاه +

نگاه + انسان شاید تنها موجود زنده ای باشد که با نیروی اراده کافی و هوش خودش بتواند شادی را انتخاب کند، ولی متاسفانه اغلب یاس […]