تست طرحواره

تست طرحواره برای داشتن یک درمان خوب، ابتدا یک تشخیص درست نیاز است. تست طرحواره برای رسیدن به یک تشخیص درست طراحی شده است. حتماً در این وبسایت با مفهوم طرحواره آشناشده اید. همچنین میدانید که هر فردی اعتقادات و باورهایی دارد…

مهارت تصمیم گیری چه تأثیری در بهبود زندگی دارد؟

دهمین مهارت مهم زندگی: تصمیم گیری  در پایان لیست 10 مهارت مهم زندگی، به مهارت تصمیم گیری میرسیم. این واضح است که تصمیم گیری تقریباً در تمام زمینه های زندگی انسان دخیل بوده و نقشی زیربنایی دارد. در کنار تصمیم های دیگر، برخی تصمیم های بسیار…

اهمیت تقویت مهارت همدلی چیست؟

نُهمین مهارت مهم زندگی : مهارت همدلی همدلی نیز یکی دیگر از 10 مهارت مهم زندگی است که در این مقاله به توضیح آن میپردازیم. مهارت همدلی در دسته بندی مهارت های هوش اجتماعی قرار میگیرد و هر فردی که بخواهد در جامعه جایگاه محبوبی داشته باشد، باید…

حل مسئله یکی از مهم ترین مهارت های زندگی

هشتُمین مهارت مهم زندگی: مهارت حل مسئله مهارت حل مسئله نیز مانند 9 مهارت مهم زندگی که درمورد آنها تک به تک صحبت کردیم، یکی از مهارت های مهم در زندگی هر فردی می باشد. برخی افراد مهارت حل کردن مسئله را مترادف با مهارت تصمیم گیری میدانند که…

مدیریت هیجان مهارتی است که باید در زندگی یاد بگیرید

هفتُمین مهارت مهم زندگی: مهارت مدیریت هیجان همه ما در زندگی خود هیجانات مختلفی از جمله غم و شادی و خشم و ترس و لذت و ... را تجربه کرده ایم که در زندگی مان بسیار زیاد تاثیر گذاشته است. مشکل اصلی در این است که اگر نتوانیم این هیجانات را به…

مقابله با استرس مهارت مهم زندگی است

ششُمین مهارت مهم زندگی: مهارت مقابله با استرس مهارت مقابله با استرس یکی دیگر از مهارت های مهم زندگی است که هر فردی در زندگی خود به آن نیاز دارد. هر تغييري در زندگي يك استرس است که نیاز به سازگاری فرد دارد. این طبیعی است که هر تغییری نظم…

با مهارت ارتباط موثر بعنوان مهارت مهم زندگی آشنا شوید

پنجُمین مهارت مهم زندگی: مهارت ارتباط موثر همه میدانیم که برای ایجاد حس خوب در خود و دیگران، نیاز به یادگیری اقداماتی است که روش اجرای درست آنها نیز مهم است.یکی از این اقدامات که بسیار مهم نیز میباشد، بحث برقراری ارتباط است. البته برقراری…

آیا روابط بین فردی یکی از مهارت های مهم زندگی است؟

چهارُمین مهارت مهم زندگی: مهارت روابط بین فردی در ادامه توضیح مهارت های مهم زندگی که 10 مورد هستند، به بررسی مهارت روابط بین فردی میرسیم. اکثر افراد فکر میکنند که برای راه اندازی یک کسب و کار تنها داشتن مهارت هایی مانند طراحی و راه‌اندازی…

تفکر نقادانه تا چه حد میتواند یکی از مهارت های زندگی محسوب شود؟

سومین مهارت مهم زندگی: مهارت تفکر نقادانه در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و برخی دیگر را باید یاد بگیریم و تنها فکر میکنیم که میدانیم. حال…

تفکر خلاق یکی از مهارت های مهم زندگی در توسعه فردی

دوُمین مهارت مهم زندگی: تفکر خلاق در مقاله آشنایی با 10 مهارت مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی از آنها را نمیدانیم و فکر میکنیم که میدانیم و در واقع نیاز…