طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری چیست؟

طرحواره آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری یکی دیگر از طرحواره های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل است. این طرحواره بیماران خود را گرفتار ترس و وحشت همیشگی نسبت به هر چیزی می کند. آنها هر آن منتظر وقوع فاجعه ای هستند و هیچ وقت آرامش ندارند. ترسی…

طرحواره وابستگی / بی کفایتی چیست؟

طرحواره وابستگی / بی کفایتی جزو چهار طرحواره حوزه خودگردانی و عملکرد مختل است. برای اینکه تعریف طرحواره را بدانید، به مقاله طرحواره چیست مراجعه کنید. افرادی که طرحواره آنها در این حوزه قرار دارد در کودکی خود داشتن اعتماد به نفس را تمرین…

طرحواره انزوای اجتماعی-بیگانگی چیست؟

طرحواره انزوای اجتماعی - بیگانگی برخلاف طرحواره های دیگر در حوزه طرد و بریدگی، در سنین نوجوانی شکل می گیرد. در حالی که دیگر طرحواره های این حوزه ریشه در کودکی انسان دارند. وقتی کودک به سن نوجوانی می رسد و وارد اجتماع می شود، از جامعه و به…

طرحواره نقص-شرم چیست؟

طرحواره نقص-شرم زیر مجموعه ای از حوزه طرد و بریدگی است. این طرحواره احساس درونی بی ارزشی، زشتی، بدی، حقیری، ناقصی، بی اعتماد به نفسی و... را در وجود فرد نهادینه می کند. این حس درونی باعث می شود که فرد خود را یک انسان حقیر در نظر اطرافیان و…

مشاوره تلفنی وبسایت طرحواره

اگر در بین مقالات سایت طرحواره به این مقاله که در مورد مشاوره تلفنی است، رسیده اید، یعنی به احتمال زیاد با مفهوم طرحواره و اینکه طرحواره چیست آشنا شده اید؛ همچنین به احتمال زیاد با تست طرحواره و کتاب جیرینگ هم باید آشنا شده باشید. اما اگر…

طرحواره بی اعتمادی / بدرفتاری چیست؟

قبل از توضیح طرحواره بی اعتمادی / بدرفتاری، تعریف خلاصه ای مفهوم طرحواره و اینکه اساساً طرحواره چیست، میپردازیم. طرحواره ها همان تله های شخصیتی هستند. این تله ها مانند حافظه و مموری هستند که از کودکی شروع شده و در طول زمان فرد آن را پر…

طرحواره رها شدگی /  بی ثباتی چیست؟

اگر هنوز با مفهوم طرحواره آشنا نشده اید، به مقاله طرحواره چیست مراجعه کنید. طرحواره رها شدگی / بی ثباتی یکی از ۵ طرحواره حوزه طرد و بریدگی است. در مقاله 18 طرحواره، تمام حوزه ها و طرحواره های آنها را توضیح داده ایم. حوزه طرد و بریدگی از…