۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه 6

پیش نیازهای عاشقانه ۶

پیش نیازهای عاشقانه ۶ پیش نیازهای عاشقانه ۶: در مجموعه مقالات پیش نیازهای عاشقانه به بررسی راهکارها و رفتارهایی که قبل از شروع یک رابطه عاشقانه […]
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه 5

پیش نیازهای عاشقانه ۵

پیش نیازهای عاشقانه ۵ پیش نیازهای عاشقانه ۵: در مجموعه مقالات پیش نیازهای عاشقانه به بررسی راهکارها و رفتارهایی که قبل از شروع یک رابطه عاشقانه […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه 4

پیش نیازهای عاشقانه ۴

پیش نیازهای عاشقانه ۴ پیش نیازهای عاشقانه ۴: در مجموعه مقالات پیش نیازهای عاشقانه به بررسی راهکارها و رفتارهایی که قبل از شروع یک رابطه عاشقانه […]
۲۷ فروردین ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه 3

پیش نیازهای عاشقانه ۳

پیش نیازهای عاشقانه ۳ در مجموعه مقالات پیش نیازهای عاشقانه به بررسی راهکارها و رفتارهایی که قبل از شروع یک رابطه عاشقانه باید به آن ها […]
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه 2

پیش نیازهای عاشقانه ۲

پیش نیازهای عاشقانه ۲ در مجموعه مقالات پیش نیازهای عاشقانه به بررسی راهکارها و رفتارهایی که قبل از شروع یک رابطه عاشقانه باید به آن ها […]
۲۳ فروردین ۱۳۹۷
پیش نیازهای عاشقانه

پیش نیازهای عاشقانه

پیش نیازهای عاشقانه پیش نیازهای عاشقانه: هر کدام از ما تصوری از عشق و عاشقی و رابطه های عاطفی داریم. اگر از هر کسی در این […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی7

اشتباهات عاشقی ۸

اشتباهات عاشقی ۸ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
دلیلی برای تمام کردن یک رابطه

دلیلی برای تمام کردن یک رابطه

دلیلی برای تمام کردن یک رابطه چرا یک رابطه را باید پایان دهیم؟ قطع رابطه با فردی که مدت های زیادی با او بوده ایم یکی […]
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
اشتباهات عاشقی7

اشتباهات عاشقی۷

اشتباهات عاشقی۷ وقتی وارد یک رابطه ای می شوید، ابتدا با اشتباهات و مشکلات همدیگر خیلی راحت کنار می آیید به عنوان مثال فرض کنید ببینید […]