۲۸ مهر ۱۳۹۴

آینه عشق

عشق آینه را ماند، وقتی کسی را دوست داری تو آئینه اویی و او آئینه توست و با انعکاس عشق تو و او بی نهایت را […]
۲۴ مهر ۱۳۹۴

ارزش پیام

اینکه ممکن است پیام هرگز دریافت نشود، بدان معنا نیست که ارزش مخابره ندارد.   ” سگاکی “
۲۳ مهر ۱۳۹۴

هیجان انگیزترین ماجرای زندگی

همه ما تنها بخش کوچکی از ظرفیت و استعداد خویش را برای زندگی به مفهوم سرشار آن، برای دوست داشتن، مراقبت کردن، آفرینش و حادثه جویی […]