دعوت از من جهت حضور بعنوان سخنران

جهت دعوت از من برای سخنران ما فرمی را برای شما  آماده کرده ایم  که شما میتوانید مشخصات خود مانند نام و نام خانوادگی ، تلفن تماس و توضیح مختصر درباره موضوع سخنرانی بنده را بیان کنید که من بتوانم با شما تماس بگیرم.