گذشتن از دوران مجردی برای داشتن رابطه ای سالم اهمیت دارد

592

گذشتن از دوران مجردی برای برخی سخت است. یعنی نمیتوانند خود را با شرایط جدید یعنی ازدواج وفق دهند. یکی از نشانه های رابطه سالم این است که فرد بتواند از دوران مجردی خود به دوران متأهلی گذر کند. در این مقاله به این موضوع میپردازیم.

چرا گذشتن از دوران مجردی سخت است؟

خیلی از زوجین وقتی که ازدواج می کنند، گاهی دنبال تنها بودن و خوش گذرانی های دوران مجردی هستند. یعنی گاهی دلشان برای آن روز ها تنگ می شود. حال سوال اینجاست که چرا این اتفاق بعد از ازدواج میفتد؟

گذشتن از دوران مجردی

دلیل این است که قبل از ازدواج و مثلاً در دوران نامزدی فرد هنوز وارد زندگی متأهلی نشده است. یعنی هردو طرفین درخانه پدری زندگی میکنند و هنوز مجرد هستند. در نتیجه هنوز میتوانند مانند قبل با دوستان خود اوقاتی را بگذرانند. اما وقتی ازدواج اتفاق میفتد و فرد به زندگی جدید وارد میشود، حس عجیبی پیدا میکند. یعنی تازه گذشتن از دوران مجردی برایش سخت میشود.

در این مواقع برخی حس محدود شدن، زندانی شدن و شاید حس خفگی بکنند! البته برخی اینطور هستند و نه همه.  در واقع فرد باید به این موضوع توجه کند که وقتی ازدواج می کند، با همسر خود یک زوج هستند. یعنی باید رفتار ها و خواسته های فردی خود را متناسب با زندگی متأهلی سازگار کنند.

چگونه میتوان از زندگی مجردی رد شد؟

به عنوان مثال، فرض کنید پسری در دوران مجردی هر روز با دوستان خود بیرون بوده و تا دیر وقت با آنها بوده است. حال که ازدواج کرده است، طبیعتاً دیگر نمی تواند آن خواسته ها و رفتارهای قبلی را به همان شکل و به همان شدت انجام دهد. اما آیا میتواند به راحتی با این موضوع کنار بیاید؟

البته کسانی که این شرایط برایشان خیلی سخت است، انسان های به اصطلاح رفیق بازی هستند. یعنی اینها در هر شرایطی، ترجیح میدهند سریع تر کار خود را تمام کنند و با دوستان خود باشند. اما افراد عادی زودتر میتوانند به زندگی متأهلی عادت کنند. برخی هم سعی میکنند بین دو زندگی خود تعادل برقرار کنند. یعنی همزمان با اینکه متأهل هستند، خوش گذرانی با دوستان را هم ادامه دهند. در واقع این ها از گذشتن از دوران مجردی فرار میکنند.

گذشتن از دوران مجردی

در واقع باید همسر خود را در نظر گرفت که چرا او را برای زندگی همیشگی انتخاب کرده است؟ همچنین باید در نظر بگیرد که چرا حس کرده است که وقت ازدواج است و دیگر زمان گذشتن از دوران مجردی فرا رسیده است. کمی گفتگو با همسر هم میتواند مفید باشد. پس از مدتی فرد به راحتی میتواند به زندگی خود عادت کند.

البته این به معنا این نیست که هر فرد متأهلی نمی تواند تنها باشد و یا حریم شخصی ندارد. در واقع یکی از نشانه های نیمه گمشده که چند مقاله به آنها اشاره کرده ایم، احترام به حریم خصوصی در عین زندگی متأهلی است.اما داشتن حریم خصوصی و نیاز به تنهایی به معنی این نیست که زندگی متأهلی و همسر خود را در اولویت دوم قرار دهیم. در نتیجه، رابطه ای که در آن هر دو طرفین توانسته اند از گذشتن از دوران مجردی سالم بیرون آیند، دارای نشانه رابطه سالم است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.