کنترل کردن همسر نشانه ای از رابطه ناسالم است

533

کنترل کردن همسر در برخی روابط وجود دارد و قابل انکار نیست. اگر زن کنترل کننده باشد، اصطلاحاً میگویند فرد “زن ذلیل” است. البته گاهی این اصطلاح به اشتباه به کار برده میشود. یعنی شاید فردی اصلاً تحت کنترل همسر خود نیست اما وقتی به خواسته های او احترام میگذارد، میگویند زن ذلیل است. اگر در رابطه ای هیچکدام از طرفین سعی در کنترل همسرش نداشته باشد، این یکی از نشانه های رابطه سالم است.

کنترل کردن همسر

کنترل کردن همسر به چه معناست؟

خیلی از زوج های جوان در شروع رابطه خود سعی میکنند که فرد مقابل خود را راهنمایی کنند تا مسیر درست را طی کند. اما این راهنمایی بعد از مدتی تبدیل به کنترل کردن و گیر دادن می شود. وقتی کار به این مرحله برسد، دیگر از راهنمایی گذشته و کاملاً اشتباه است.

فرض کنید یکی از زوجین می خواهد برای کنکور مطالعه کند. او از همسر خود می خواهد که راهنمایی اش کند تا بتواند با بهتر و راحت مطالعه کند. به او می گوید که راهنماییم کن تا چه منابعی را بخوانم تا بهتر نتیجه بگیرم و همسر او نیز موافقت می کند. تا اینجای کار همه چیز خوب است. اما مشکل زمانی پیش می آید که برای پیگیری کردن و راهنمایی، همسر شروع به نظارت کردن کارها و رفتار های او می کند. این نظارت کردن ها تا جایی پیش می رود که برای پیگیری به صورت مداوم به او تذکر می دهد. انقدر این تذکر دادن را ادامه می دهد تا تبدیل به گیردادن و کنترل کردن همسر می شود.

در این حالت فرد ندانسته به جای راهنمایی بیشتر همسرش را اذیت میکند. طوری که او دعا میکند که ای کاش راهنمایی نمیخواستم!

یا برای مثال فردی چند گزینه برای استخدام دارد و میتواند هرکدام از آنها را برود. همسر او با هدف کمک سعی در حذف گزینه ها میکند. اما در واقع توجهی به خواسته همسرش نمیکند و فقط با افکار خود تصمیم میگیرد و میگوید که این را انتخاب کن. اگر همسرش مخالفت کند ناراحت میشود و در انتخاب کند پافشاری میکند. در واقع این راهنمایی و کمک نیست بلکه دستور دادن است. شاید ظاهراً در حال کمک باشد اما در واقعیت در حال کنترل کردن همسر است.

کنترل کردن همسر

چگونه میتوان از این اتفاق جلوگیری کرد؟

ابتدا باید توجه کنید که شروع این اتفاق صرفاً از روی علاقه زیاد است. یعنی فرد برای محبت کردن و از روی کمک و با نیت راهنمایی این کار را انجام میدهد. او می خواهد همسرش موفق شود و به هیمن خاطر آنقدر به او تذکر می دهد و کار های او را بررسی می کند که از فضای کمک و راهنمایی، به گیر دادن و کنترل کردن همسر وارد می شود.

پس باید دانست که در اکثر موارد خود فرد شاید نداند که کارش اذیت کننده است. در نتیجه در اکثر موارد میتوان با یک تذکر به اون فهماند که واکنش او بیش از حد است. با همین کار شاید او متوجه شود که کمی زیاده روی کرده است. البته احتمال دارد با تذکر اول موضوع حل نشود. حتی احتمال دارد فرد دانسته این کار را انجام دهد. یعنی از آنجایی که او فکر میکند تنها راه موفقیت راهی است که او میگوید، در نتیجه حتی اگر مجبور به کنترل کردن همسر باشد این کار را خواهد کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.