هیجان انگیزترین ماجرای زندگی

71

همه ما تنها بخش کوچکی از ظرفیت و استعداد خویش را برای زندگی به مفهوم سرشار آن، برای دوست داشتن، مراقبت کردن، آفرینش و حادثه جویی در معنای تمام و کمال آن به کار می گیریم.
در نتیجه به فعل رساندن نیروی بالقوه ما می تواند هیجان انگیزترین ماجرای زندگی ما باشد. ” هربرت اتو ”
پل واکر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.