نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۹

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9

نیمه گمشدتان را پیدا کنید ۹: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات نیمه گمشده می پردازیم.

عدم دخالت و قضاوت به امور شخصی:

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9

همه انسان ها در هر رابطه ای باشند و هر چقدر که در آن رابطه با فرد مقابل نزدیک و صمیمی باشند باز برای خودشان یک حریم شخصی دارند. افرادی که با هم ازدواج می کنند و یک رابطه عاطفی و عاشقانه را شروع می کنند این حریم شخصیشان به شدت کم رنگ می شود و خیلی از مواردی که تا دیروز به عنوان حریم شخصی خود داشت حالا به همسرش نیز مربوط می شود و دیگر شخصی نیست.

اما با این وجود باز هم هر کسی یک حریم شخصی، حتی در صمیمی ترین حالت ممکن دارد و باید به آن احترام گذاشته شود.

دو فردی که باهم ازدواج می کنند درست است که با خیلی از مسائل همدیگر در ارتباط هستند، اما باز باید به حریم خصوصی همدیگر توجه کرده و به آن احترام بگذارند.

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 9

منظورمان از احترام این است که باید این حریم خصوصی ای که با وجود تمامی صمیمیت و عاطفه وجود دارد را بپذیریم و بدانیم که نباید در آن دخالت کنیم. باید به این توجه کنیم که، همانطوری که ما خودمان یک حریم خصوصی داریم و نمی خواهیم شخصی به آن وارد شود طرف مقابلمان نیز یک حریم خصوصی دارد که دوست ندارد کسی وارد آن شود.

البته این صحبت ما به این معنی نیست که هر مشکل یا گرفتاری و یا هر چیزی که برای طرف مقابلمان پیش آمد بگوییم این حریم خصوصی او است و نباید دخالت کنیم. بلکه باید حریم شخصی طرف مقابل و خودمان را بشناسیم و با هم قرار بگذاریم که در چنین مواردی باید چگونه رفتار کنیم تا باعث ایجاد ناراحتی نشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *