نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

14

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5: در مقاله اول در رابطه با اینکه منظورمان دقیقا از نیمه گمشده چیست صحبت کردیم و در ادامه به موضوع دیگری از سری مقالات “نیمه گمشده” می پردازیم.

شفاف و با صراحت رفتار می کنند:

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

همانطور که قطعا از این سری از مقالات متوجه شده اید، تمامی ویژگی ها و صفاتی که برای شخصی که نیمه گمشده است بیان کردیم، ویژگی ها و صفاتی هستند که در همه جوانب زندگی اهمیت دارند و باید به آن توجه کرد. موضوع این مقاله نیز به همین صورت هست و هر کسی باید خارج از این محیط و این رابطه نیز از آن برخوردار باشد.

شفافیت و صراحت یکی از مهم ترین عوامل و صفاتی است که هر کسی باید در خود داشته باشد. همه انسان ها ممکن است اتفاقی برایشان پیش بیاید که بخواهند با طرف مقابلشان در میان بگذارند، حال این اتفاق ممکن است برای خودش پیش آمده باشد یا برای اطرافیانش و یا حتی برای فرد مقابلش و بخواهد آن موضوع را بیان کند. اگر نتواند آن را با شفافیت و صراحت و البته مودبانه بیان کند، نه تنها آن موضوع برایشان حل نمی شود بلکه ممکن است که به مشکلات بیشتری نیز دچار شوند.

نیمه گمشدتان را پیدا کنید 5

به عنوان مثال فرض کنید که فردی از یکی از رفتار های طرف مقابلش ناراحت شده است و حس بدی پیدا کرده است، باید بتواند آن موضوع را با صراحت و شفافیت بیان کند تا آن رفتار برای هر دو مشخص شود و راه حلی برای درست کردن آن پیدا کنند.

در این حالت هم آن فرد حسش را بیان کرده و راحت شده است و هم طرف مقابلش پی به این موضوع برده است که چنین رفتاری باعث آزرده خاطر شدن طرف مقابلش می شود و هم با کمک هم می توانند آن را رفع کنند و زندگی شادی داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.