مهارت مهم زندگی 8 ( مهارت حل مسئله)

مهارت مهم زندگی ۸ ( مهارت حل مسئله)

مهارت مهم زندگی 8 ( مهارت حل مسئله)

مهارت مهم زندگی ۸ ( مهارت حل مسئله): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن اشاره  کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی را فکر می کنیم که می دانیم و باید اصول آن را یاد بگیریم.

ده مهارت کلیدی را بیان کردیم و حال می خواهیم به بررسی یکی از آن ها بپردازیم.

مهارت حل مسئله:

مهارت مهم زندگی 8 ( مهارت حل مسئله)

در زندگی ما همیشه مشکلات متفاوتی پیش می آید، که مانع پیشرفت ما در زندگی می شوند و ما را در رسیدن به اهداف به سختی می اندازند و گاهی حتی مسیر رسیدن ما به موفقیت را تغییر می دهند.

اگر نتوانیم این مشکلات را حل کنیم نمی توانیم زندگی خوب و رو به موفقیتی را داشته باشیم و همیشه شکست می خوریم و در کار و زندگی در سختی و ناراحتی هستیم.

فرض کنید شما می خواهید یک کسب و کار جدیدی راه بیاندازید، قطعا در رسیدن به آن مشکلات زیادی را باید تحمل کنید و اگر مهارت حل آن را بلد نباشید نمی توانید این کسب و کار را راه بیاندازید و با شکست رو به رو می شوید.

پس باید یادبگیریم که چگونه این مشکلات را حل کنیم و تغییرات زیادی در خود به وجود بیاوریم و مهارت حل آن را یاد بگیریم. همیشه باید برای پیشرفت و تغییر مهارت های زیادی را در خود به وجود بیاوریم.

برای اینکه بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم باید مهارت حل مسئله را بلد باشیم. در اولین مرحله باید اسم مشکلات را به مسئله تغییر بدهیم، زیرا از کودکی یادگرفته ایم که مشکلات قابل حل نیستند ولی مسائل قابل حل هستند.

بنابراین اگر ما اسم مشکلات را به مسائل تغییر بدهیم ذهن ما آماده حل کردن آن می شود و راه حل هایی برای غلبه برآن پیدا خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *