مهارت مهم زندگی 4 ( مهارت روابط بین فردی )

مهارت مهم زندگی ۴ ( مهارت روابط بین فردی )

مهارت مهم زندگی 4 ( مهارت روابط بین فردی )

مهارت مهم زندگی ۴ ( مهارت روابط بین فردی ): در مقاله مهارت های مهم زندگی به اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی را فکر می کنیم که می دانیم و باید اصول آن را یاد بگیریم.

ده مهارت کلیدی را بیان کردیم و حال می خواهیم به بررسی یکی از آن ها بپردازیم.

مهارت روابط بین فردی:

مهارت مهم زندگی 4 ( مهارت روابط بین فردی )

ما هر ارتباطی که با دیگران برقرار می کنیم و هر گونه برخوردی که با دیگران داریم یک نوع ارتباط و رابطه نامیده می شود.

این مهارت کمک می کند تا بتوانیم با دیگران بهتر ارتباط برقرار کنیم و یادبگیریم که با چه کسانی و چطوری ارتباط برقرار کنیم.

مهارت روابط بین فردی، مشارکت و اعتماد واقع بینانه و همکاری با دیگران را مشخص می کند. در واقع یعنی به ما کمک می کند تا بتوانیم شراکت بهتر و عمیق تری را با دیگران برقرار کنیم

و از این شراکت بهترین سود را ببریم، البته سود دوجانبه و منصفانه را داشته باشیم.

این مهارت موجب می شود که روابط دوستانه ای با دیگران برقرار کنیم و از این رابطه لذت ببریم. رابطه دوستانه به سطح کیفیت رابطه ما با دیگران تاثیر می گذارد و یک زندگی خوب را برای ما بوجود می آورد.

اهمیت دیگر این مهارت در این است که به ما کمک می کند که دوستی های نا سالم را کنار بگذاریم و دوستی های سالم را نگه داریم. همینطور در شروع یک رابطه جدید به این موضوع آگاه باشیم که آیا این رابطه یک دوستی سالم است یا ممکن است که برای ما مشکل ساز باشد.

به عنوان مثال فرض کنید شما با یک نفر در یک جلسه ای آشنا می شوید با داشتن این مهارت می توانید متوجه شوید که این رابطه به هر دوی شما کمک می کند یا خیر.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *