مهارت مهم زندگی 3 (تفکر نقادانه)

مهارت مهم زندگی ۳ (تفکر نقادانه)

مهارت مهم زندگی 3 (تفکر نقادانه)

مهارت مهم زندگی ۳ (تفکر نقادانه): در مقاله مهارت های مهم زندگی از اهمیت مهارت های زندگی و لزوم داشتن آن صحبت کردیم و همینطور بیان کردیم که بعضی از آنها را بلد هستیم و بعضی را فکر می کنیم که می دانیم و باید اصول آن را یاد بگیریم.

ده مهارت کلیدی را بیان کردیم و حال می خواهیم به بررسی یکی از آن ها بپردازیم:

مهارت تفکر نقادانه:

مهارت مهم زندگی 3 (تفکر نقادانه)

در مقاله قبلی در رابطه با تفکر کردن و اهمیت آن کمی صحبت کردیم و همینطور در رابطه با اهمیت تفکر خلاق که نوعی از تفکر است نکاتی بیان شد. در این مقاله می خواهیم به نوع دیگری از تفکر یعنی تفکر نقادانه که آن هم جزو مهمی از مهارت های زندگی است بپردازیم.

مهارت تفکر نقادانه یعنی اینکه هر مورد و هر مسئله ای که به ما گفته می شود را ابتدا بررسی کنیم و بعد آن را یا بپذیریم یا رد کنیم. این مهارت به ما کمک می کند که خیلی ساده باور نباشیم که هر چیزی را که هر کسی بیان کرد سریع بپذیریم.

البته این بدین معنی نیست که هر اتفاقی که افتاد و هر چیزی که شد با آن مخالفت کنیم و اصلا صحبت هیچکسی را نپذیریم. بلکه باید ابتدا آن را بررسی کنیم و صحیح یا غلط بودن آن را مطمئن بشویم سپس آنرا بپذیریم یا رد کنیم.

با پیدا کردن مهارت تفکر نقادانه دیگر گول افراد فریب کار را نمی خوریم. دیگر هر صحبتی را همینطوری نمی پذیریم و می توانیم به عاقت هر کاری خوب فکر کنیم و تصمیم درست را در راستای اهدافمان انتخاب کنیم.

تفکر نقادانه احتمالا مهارتی نیست که ما در کودکی آن را یاد گرفته باشیم اما حالا که با آن و اهمیت آن آشنا شدیم باید حتما به سراغ آن برویم و آن را به خوبی یاد بگیریم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *