مهارت تصمیم گیری یکی از مهارت های لازم قبل از ازدواج است

817

در مقاله مهارت های لازم قبل از ازدواج، این مهارت ها را معرفی کرده و اولین مهارت، یعنی خودشناسی را توضیح دادیم. حال به دومین مهارت، یعنی مهارت تصمیم گیری میپردازیم.

مهارت تصمیم گیری

 

تصمیم گیری یکی دیگر از مهارت های مهم و اساسی است که باید قبل از ازدواج آن را به خوبی یاد گرفت. در واقع انتخاب شریک زندگی، مهم ترین تصمیمی است که یک فرد در زندگی خود می گیرد. بنابراین قطعاً باید برای این انتخاب، مهارت تصمیم گیری را به خوبی فرا گرفت.

مهارت تصمیم گیری

در زندگی ما روزانه با تصمیم های مختلفی سر و کار داریم. در واقع مجبور هستیم روزانه تصمیم های زیادی بگیریم. این تصمیم های کوچک و بزرگ خواه یا ناخواه و مستقیم یا غیرمستقیم در زندگی کوتاه مدت و بلند مدت ما تاثیر فراوان میگذارند. تمام اتفاقات زندگی در اثر تصمیم هایی است روزانه میگیریم. با این تفاسیر، میبینید که فراگیری مهارت تصمیم گیری یکی از الزامات زندگی و مخصوصاً زندگی زناشویی است.

کافیست انتخاب شریک زندگی را در دو حالت در نظر بگیرید:

انتخاب شریک زندگی قبل از فراگیری مهارت تصمیم گیری و انتخاب آن بعد از فراگیری مهارت تصمیم گیری. فکر میکنید دارا بودن این مهارت چقدر میتواند در این انتخاب موثر باشد؟ شریک زندگی انتخاب کوچکی نیست و اگر انتخاب نادرستی صورت بگیرد، آسیب فوق العاده ای به زندگی ما میزند. تصور کنید پس از گذشت مدت کوتاهی از زندگی، متوجه شوید که همسرتان آن کسی که شما فکر میکردید نیست! یعنی اخلاق و رفتار او با چیزی که شما میخواهید بسیار فرق دارد. اما دیگر کمی برای تجدید نظر دیر است. پس بهتر است قبل از ازدواج مهارت تصمیم گیری را آموخت.

البته مهارت تصمیم گیری تنها این نیست که ما در عرض یک ساعت با سبک سنگین کردن دست به یک انتخاب بزنیم. انتخاب شریک زندگی چیزی نیست که در یک ساعت اتفاق افتد. همانطور که در مقالات چگونگی پیدا کردن نیمه گمشده توضیح دادیم، انتخاب ما برای شریک زندگی باید دارای بیشترین مطابقت با اخلاق و رفتار ما باشد. در مواقعی مانند انتخاب شریک زندگی، گرفتن یک تصمیم شاید ماه ها طول بکشد. پس مدت زمان تصمیم گیری با در نظر گرفتن نوع تصمیم و بزرگی آن طول میکشد.

در آموزش های مهارت تصمیم گیری موضوعات زیادی مطرح است؛ اما در اینجا به ۳ نوع تصمیم گیری اشاره میکنیم تا با آنها آشنا شوید.

سه نوع تصمیم گیری وجود دارد

در مهارت تصمیم گیری با سه نوع تصمیم گیری آشنا میشویم که در زیر اشاره میکنیم:

مهارت تصمیم گیری

نوع اول

در این نوع تصمیم گیری، فرد به تنهایی همه چیز را بررسی می کند و با صلاحدید خود انتخاب ها را انجام می دهد. به این نوع تصمیم گیری، تصمیم گیری خودخواهانه می گویند.یعنی فرد بدون هیچگونه مشورت یا تفکر عمیقی، دلایل خود را میاورد و سپس انتخاب خود را انجام میدهد.

نوع دوم

شخص با عزت نفس بالا، نظر اطرافیان خود، مخصوصاً پدر و مادر خود را می پرسد. سپس بر اساس آن نظرات، تصمیم گیری و انتخاب می کند.

نوع سوم

در این نوع تصمیم گیری، فرد نظرات دیگران را می گیرد و با نظرات  خود مطابقت می دهد؛ سپس بر اساس آن ها یک تصمیم درست و منطقی می گیرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.