معرفی طرحواره ۵

46

معرفی طرحواره ۵

معرفی طرحواره 5

قبلا گفتم در راه پرارزشی می خواهیم قدم بگذاریم، پس قطعا سختی هایی هم خواهیم داشت،  مثل هر کار ارزشمند دیگر. زمان هایی می رسد که خودمان هم درگیر طرحواره هایمان می شویم و هرچه می خواهیم نمی توانیم به شیوه  درست رفتار کنیم.

عیبی ندارد، یادمان باشد که خودمان هم قربانی هستیم و اسیر این طرحواره ها و تله ها، برای همین هست که با این علاقه داریم به این موضوع می پردازیم.

می خواهیم از یکجایی، این حلقه را بشکنیم که دیگر طرحواره ها به بعدی ها انتقال داده نشود.

خب، تا اینجای صحبت هایم بیشتر در مورد این بود که پدر و مادرها، با بچه ها اگر فلان رفتار را داشته باشند طرحواره ساخته می شود.

اما فکر نکنید که شناخت طرحواره ها بدرد آدم های دیگر نمی خورد چون ما با همین طرحواره هایی که داریم، داریم با بقیه ارتباط برقرار می کنیم، چه در سر کار، چه در کوچه و خیابان، چه در روابط خانوادگی و عاشقانه یمان.

پس، شناخت و کنترل طرحواره ها یا این تله های زشت بی قواره، می تواند کیفیت زندگی تک تکمان را بهتر کند و باعث بشود آدم هایی شاد تر و خوشبین تر و درنهایت آدم های خوشبخت تری باشیم .

جلسه بعد به یکی از مهم ترین طرحواره ها می پردازم و کامل توضیح می دهم که چه رفتارهایی، آن طرحواره را می سازد و کسی که این طرحواره را دارد چه انتخاب اشتباهی در مورد شریک زندگی خود، شغل و روابطش مرتک می شود  و چرا دائما حس تنهایی را تجربه می کند.

تا برنامه  بعد نور و گرمای خورشید، آرام دلهایتان، آرامش آسمان شب، سهم قلبتان و نور ستاره ها روشنی خاموش تک تک لحظه هایتان.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.