معرفی طرحواره ۳

40

معرفی طرحواره ۳

معرفی طرحواره 3

 

خانه، خانواده و پدر مادرها ، جاهایی هستند که بچه ها در آنجا و توسط آنها به تله می افتند.  خواهش می کنم که ناراحت نشوید و زود قضاوت نکنید. خودم هم، مادر هستم و مطمئن باشید که علیه پدر و مادرها  شمشیر را از رو نبسته ام و هدفم از گفتن این موضوع کوباندن پدر و مادرها نیست.

پس بیاییم صبور باشیم تا آخر این ماجرا، هم این بچه ها و هم ما پدر مادرها راحت بشویم از دست این طرحواره های بی قواره!

بچه ها در بی دفاع ترین حالتشان و زمانی که هنوز چیزی یاد ندارند پا به زندگی ما می گذارند. هر چه هم که یاد می گیرند حداقل تا قبل از رفتن به مهد کودک از خود ما یاد می گیرند. تازه بعد هم که می روند به مهد کودک و مدرسه باز هم زمان زیادی را با خود ما می گذرانند.

پس آن ها در واقع آینه  رفتاری ما هستند تا چیز دیگر. اینجاست که به قول معروف ،  می رسیم به این ضرب المثل که، هر گلی زدیم به سر خودمان زدیم و از ماست که بر ماست.

می بینید بچه ها این رفتار ها را چه خوب و چه بد، از خود ما دیده اند و تقلید کرده اند، تا اینکه حالا شده است رفتار های خودشان .

پس اگر رفتارشان خوب است خب دممان گرم و لذتش را می بریم و اگر رفتارشان بد است، سر آنها داد نزنیم. می پرسید پس چکارکنیم ؟ هر چه فریاد داریم سر خودمان بزنیم ؟ نه، چون ما هم قربانی طرحواره ساز های دیگه ای هستیم و آن ها هم همینطور !

پس برای اینکه در یک حلقه تکراری نیوفتیم و بتوانیم به جواب ها برسیم ، بهتر است که دنبال مقصری که سرش داد بزنیم نگردیم و به این مثل توجه کنیم که جلوی ضرر را هر وقت بگیریم سود است.

پس اول خوب بشناسیم و بدانیم طرحواره ها هر کدامشان که دستشان به ما برسد در واقع ما آزادیمان را از دست می دهیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.