عواملی برای بزرگ اندیشی

47

۶ عامل موفقیت برای بزرگ اندیشی عبارتست از:

۱- خودتان را دست کم نگیرید.

۲- اصلاحات بزرگ اندیشان را بکار ببرید.

۳- بلند نظر باشید.

۴- سعی کنید ارزش خودتان، مردم و سایر چیزها را در نزد خود بالا ببرید.

۵- کارهایتان را با دیدی بزرگ اندیشانه ببینید.

۶- فراتر از مسائل پیش پا افتاده بیندیشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.