عشق و قواعد آن ۴

505

عشق و قواعد آن ۴

 

 

درک اینکه هر کسی نیاز دارد به نیاز های اساسی خودش پاسخ بدهد، هرکسی حق دارد که در کنار فردی مسیر زندگیش را ادامه بدهد که از بودن در کنارش لذت می برد و به رشد و بالندگی می رسد.

این شناخت به شما این قدرت و درک را می دهد که به دیگری هم مثل خودتان حق بدهید که عقاید خودش را داشته باشد، و نخواهیدکه تغییر کند.

حق خواهید داد که حریم شخصی خودش را داشته باشد و مدام نخواهیدکه به او بچسبید و محدودش کنید، پس معطل نکنید و اولین گام که همان خودشناسی است را بردارید تست را انجام دهید و نتیجه اش را برای من بفرستید.

تست طرحواره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.