طرحواره درمانی در توسعه سازمانی چه اهمیتی دارد؟

117

مدیران و کارمندان هر سازمانی مانند سوخت و موتور خودرو هستند؛ بدون اینها عملاً سازمان معنایی ندارد. در نتیجه نقش افراد در هر سازمانی بالاترین اهمیت را دارد. هر یک از این افراد دارای شخصیتی مستقل هستند که تأثیر مستقیم در تصمیمات و عملکردشان دارد. حال اگر در بین اعضای شرکت افرادی مبتلا به اختلالات مختلفی مانند اختلال شخصیتی باشند و یا گرفتار یکی از ۱۸ طرحواره موجود باشند، بهره وری و توسعه آن سازمان تحت تأثیر شدیدی قرار میگیرد. بنابراین در این مقاله نگاهی به تأثیر طرحواره درمانی در توسعه سازمانی خواهیم داشت.

طرحواره درمانی چیست؟

قبل از تعریف طرحواره درمانی بهتر است مقاله طرحواره چیست را مطالعه نمایید. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم طرحواره، میزان احتمال درگیری افراد به طرحواره ها و همچنین میزان پنهان ماندن این وضعیت تا سالهای طولانی توضیح داده شده است. اساساً به همین دلیل است که طرحواره درمانی در توسعه سازمان نقش مهمی دارد. چراکه تک تک افراد مستعد دچار شدن به یک یا چند طرحواره را دارند.

طرحواره درمانی در توسعه سازمانی 1

طرحواره درمانی روشی برای درمان طرحواره های احتمالی شکل گرفته در دوران کودکی است. این روش با روش های معمولی روان درمانی تا حدودی متفاوت است. زیرا روش های روان درمانی معمولاً برای درمان افسردگی ها استفاده میشوند. اما طرحواره درمانی مجموعه ای از چندین روش است که به طور اختصاصی به درمان و رفع طرحواره ها میپردازد.

در مجموع ۱۸ طرحواره وجود دارد که هر کدام موجب نوعی اختلال شخصیتی و گاهاً روانی میشوند. برای تشخیص نوع طرحواره از تست طرحواره یانگ استفاده میشود. هر کدام از این طرحواره ها به روش های خاصی از طرحواره درمانی قابل درمان هستند. پس از تشخیص، متناسب با نوع طرحواره، روش درمانی مؤثر در پیش گرفته میشود.

با توجه به این تعاریف، میبینیم که نقش طرحواره درمانی در توسعه سازمانی و بهره وری سازمان غیرقابل انکار است.

توسعه سازمانی چیست؟

توسعه سازمانی، مجموعه اقداماتی برای بهبود تمام فرآیندهای یک سازمان در جهت افزایش بهره وری و توسعه بخش های مختلف آن است. این روش بر اساس شناسایی و بررسی الگوهایی است که موجب بروز مشکلاتی در شرکت ها میشوند؛ برخلاف روش های سنتی که در صدد شناسایی مشکلات و سپس ارائه روشی برای حل آنها هستند. در واقع توسعه سازمانی بر پایه پیشگیری از بروز مشکلات عمل میکند و نه رفع آنها.

طرحواره درمانی در توسعه سازمانی

منابع انسانی سازمان یکی از مهم ترین عوامل توسعه سازمانی هستند. هر چقدر منابع انسانی سازمان از نظر سلامت روانی، شخصیتی و انگیزشی در سطح بالایی باشند، توسعه سازمان با سرعت و کیفیت بیشتری انجام میشود و همچنین روش های توسعه سازمانی بازدهی بهتری خواهند داشت.

اهمیت طرحواره درمانی در توسعه سازمانی

توسعه سازمانی وابستگی زیادی به منابع انسانی شرکت دارد. اعضا به صورت گروهی، چه در گروه های بزرگ و چه در گروه های کوچک تک نفره، مانند ابزار اولیه توسعه سازمانی هستند. اما در صورت نقص در عملکرد اعضا، سازمان و برنامه های توسعه دچار اختلال خواهد شد.

سلامت روحی و روانی از تأثیر گذارترین و مهمترین عوامل کیفیت عملکرد افراد است. بنابراین اگر کارمند یا مدیر یک سازمان دچار اختلال شخصیتی شده یا مبتلا به طرحواره ها باشد، نمیتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد و موجب بروز مشکلاتی در سازمان میشود.

طرحواره درمانی در توسعه سازمانی 2

همانطور که اشاره شد، روش های توسعه سازمانی قصد پیشگیری و رفع علل بروز مشکل در سازمان را دارند. بنابراین طرحواره درمانی در توسعه سازمانی موجب درمان طرحواره های افراد مبتلا، بهبود شرایط آنها و در نتیجه پیش گیری از بروز مشکلات در سازمان میشود.

بنابراین تأثیر طرحواره درمانی در توسعه یک سازمان را میتوان به صورت درمان اختلالات شخصیتی و روانی برخی از اعضا و افزایش کیفیت کار آنها در جهت توسعه یک سازمان، تعریف کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.