شناخت طرحواره ۳

12

شناخت طرحواره ۳

شناخت طرحواره 3

در دو مقاله قبلی به توضیح مواردی که مربوط به مجموعه طرحواره های الگو های ذهنی ناسازگار و منفی بود پرداختیم و انواع آن ها را بیان کردیم، در این مقاله هم، می خواهیم به دیگر نشانه های وجودی این نوع طرحواره ها بپردازیم و بررسی نماییم.

در مقاله قبلی گفتیم که برای آزادی از این طرحواره ها باید گذشته را از حال جدا کرد و با برنامه ریزی درست انتخاب نماییم و پیش برویم.

در این مقاله می خواهیم به موضوع دیگری برای آزادی و رهایی از این طرحواره ها بپردازیم و آنهم قبول مسئولیت است و اینکه بدانیم هر انتخاب سختی های خودش را دارد.

حتی اگر به فرض، یک رابطه ای به سرانجام نرسد و با شکست و جدایی همراه شود باید این را بدانیم که همیشه قرار نیست راه ها هموار و صاف باشند و ما را راحت به اهدافمان برسانند.

باید بدانیم که برای ما فرش قرمز پهن نکرده اند تا ما لطف کرده و قدم بر سر دیگران گذاشته و از روی آن عبور کنیم. زندگی پر از سختی ها و ناملایمت هاست.

هر راهی که ارزش طی کردن دارد را ما باید طی کنیم و هزینه ها و سختی های آن را نیز متقبل بشویم. شما هم فکر می کنید عشق و ایجاد یک رابطه جدید ارزشش را دارد و برای بدست آوردنش باید با تمام تمرکز و انرژی به جاده بزنیم و مسیر رسیدن به آن را طی کنیم؟

شناخت طرحواره 3

باید این راه را شجاعانه تا آخر پیش برویم حتی اگر این راه مسیری پر خطر بوده و انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد. البته که باید بپذیریم که این رابطه و راهی که طی می کنیم ممکن است در انتهایش به شکست برسد ولی باید آن را شجاعانه بپذیریم و به سمت آن پیش برویم.

ترسو ها به عقب بازمی گردند و مسیر های جدید را امتحان نمی کنند و به سمت آن ها پیش نمی روند، شما ترسو نباشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.