سه سطح تفکر

217

سه سطح تفکر

طرحواره ها انواع متفاوتی دارند که بر اساس تجربه و گذشته هر شخص ممکن است حداقل با یکی یا چند تا از این طرحواره ها درگیر باشد .

سه سطح تفکر

ما سه سطح تفکر داریم که طرحواره ها به عمیق ترین آن ها مربوط می شود که در این مقاله به بررسی این سه سطح و تاثیر طرحواره ها در آن می پردازیم.

سطح اولیه تفکر، افکار خودکار منفی است که در آن نا خودآگاه، افکار منفی به سراغ ما می آید و ذهن ما را در گیر خود می کند .

سطح دوم خطاهای شناختی می باشند. خطاهای شناختی گستره  وسیع تری را در برمی گیرد و فیلتر های ذهنی ما را تشکیل می دهند. خطاهای شناختی یعنی اینکه هر چیزی که ما می بینیم و می شنویم و با آنها برخورد می کنیم را در ذهن خود بر اساس یک سری فیلترها بررسی می کنیم و بعد نتیجه گیری می کنیم .

به عنوان مثال، اثر هاله ای یک خطای شناختی می باشد. اثر هاله ای به این صورت است که وقتی یک ویژگی ای را در شخصی می بینیم بر اساس آن ویژگی و صفتی که در او وجود دارد، یک سری صفت و ویژگی را به او نسبت می دهیم. مثلا اگر فردی را ببینیم که زیبا باشد، نا خودآگاه به او نسبت می دهیم که فرد خوش صدا نیز می باشد، در حالی که حتی هنوز صدای فرد را نشنیده ایم و این در نتیجه همان اثر هاله ای است.

سه سطح تفکر

سطح سوم از تفکر که هسته اصلی تفکر ما می باشد، باورها هستند. طرحواره ها در این قسمت ما را به دام خود می اندازند. طرحواره ها را یک حقیقت تغییرنا پذیر می پذیریمشان و در ذهن خود ثابت نگه می داریم. در حالی که راه هایی برای رهایی از این طرحواره ها وجود دارد که در مقالاتی جدا، در رابطه با انواع طرحواره ها و راه حل های رهایی از آن ها در سایت صبحت کرده ایم .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.