تله های زندگی

61

دوستان عزیزی که تصمیم گرفته اید با تله های زندگی خودتان آشنا شوید و کنترل زندگیتان را بدست بگیرید، به شما تبریک می گویم زیرا جزء ۲۰ درصد حداقل آگاه جامعه هستید که برای ارتقاء کیفیت زندگی خود سرمایه گذاری می کنید و وقت می گذارید. دور نیست زمانی که با شناخت بیشتری که نسبت به خودتان بدست می آورید احساس می کنید کم کم از تله های افکار و احساسات خود خلاص شده و طعم خوش شادکامی را حس می کنید.

هر کاری که آدم شروع می کند به انجام دادنش قطعا” سختی هایی دارد و کار و تغییر هر چه بزرگتر و با ارزش تر، سخت ترو از آنجایی که تغییر باور و در آمدن از تله های آن کار بزرگ و ارزشمندیست خوب حتما” انتظار ندارید که با یک ورد خواندن نتیجه بگیرید.

برای اینکه نتیجه مطلوب بدست آوریم نیاز است که هر جا کار عملی یا تمرینی هست، طبق دستورالعمل پیشنهادی انجام بدهید که دانشتان نتیجه بخش باشد و منجر به تغییر شود وگرنه می شود عین هزازان مطلب مفید دیگری که می دانیم ولی چون فقط حفظ   کرده ایم هیچ تغییری در ما ایجاد نمی کند و ما فقط محفظه ای شده ایم برای آن اطلاعات.

 طرح واره درمانی چیست؟

طرح واره درمانی توسط جفری یانگ و همکارانش مطرح گردید. درمانی ترکیبی از رویکردهای رفتارگرایی، روانکاوی، گشتالت درمانی، بخشهایی از تحلیل رفتار متقابل ( TA ) و شناخت درمانی است. درواقع با این نگرش اشراف نسبتا” کاملی نسبت به انسان و مشکل یا مشکلاتی که با آنها روبروست خواهیم داشت و دیگر فقط به یک بعد از شخصیت یا به گوشه ای از مسائل فرد توجه نخواهد شد. دقیقا” به همین دلیل است که امروزه با این دید وسیع به انسان، برای مبتلایان به اختلالات شخصیت که در گذشته از درمان آنان عاجز بودند نیز امید به درمان وجود دارد.

تا کنون یعنی سال ۲۰۱۵ تعداد ۱۸ طرح واره شناخته و معرفی شده است. طرح واره ها بنا به نظریه قطبیت الیوت شامل دو بخش است : سازگار و ناسازگار. یعنی به ازای هر طرحواره ناسازگار یک طرح واره سازگار هم وجود دارد. طبق نظریه روانی – اجتماعی اریکسون حل موفقیت آمیز هر مرحله به یک طرحواره سازگار منجر می شود و شکست در آن مرحله باعث ایجاد یک طرح واره ناسازگار می گردد. ما در این مقاله به طرح واره های ناسازگار می پردازیم زیرا اینها هستند که زندگی را سخت و صاحبش را بیچاره کرده و او را در تله می اندازند.

خصوصیات طرح واره های ناسازگار :

طرح واره های ناسازگار، الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیب رسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته اند و بطور کلی خصوصیات زیر را دارند:

  • الگوها یا درون مایه های عمیق و فراگیری هستند.

  • از خاطرات، هیجانها، شناخت واره ها و احساسات بدنی تشکیل شده اند.

  • در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته اند.

  • در سیر زندگی تداوم دارند.

  • درباره خود و رابطه با دیگران هستند.

  • بشدت ناکارآمدند.

در مقاله بعدی ریشه های تحولی و حوزه های طرح واره مطرح خواهد شد، تا قدم به قدم به این تله ها نزدیک شویم و آنها را خنثی کنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.