تست طرحواره یانگ | پرسشنامه رایگان طرحواره یانگ ۹۰ سوالی

68,656

تست طرحواره یانگ ابزاری برای تشخیص تله های زندگی

 

برای داشتن یک درمان خوب، ابتدا یک تشخیص درست نیاز است. تست طرحواره برای رسیدن به یک تشخیص درست طراحی شده است.

طرحواره چیست

حتماً در این وبسایت با مفهوم طرحواره آشناشده اید. همچنین میدانید که هر فردی اعتقادات و باورهایی دارد که از کودکی در او شکل گرفته و ریشه ساخته اند؛ این باورها همان طرحواره هایی هستند که بر روی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، شغلی و تحصیلی فرد تأثیر شدید میگذارند.

این باورها در حکم تله های شخصیتی هستند که بر روی مهمترین جنبه های زندگی تأثیرات شدید میگذارند و تمام انتخاب، رفتارها و تصمیم های فرد را تحت تأثیر خود قرار میدهند. درحالی که حتی خود فرد هم نمیداند که این رفتارها کنترل شده نبوده و ناشی یکسری باورها و اعتقادات نادرست هستند که اغلب از کودکی در او شکل گرفته و به صورت ریشه ای رشد کرده اند.

قبل از رفع این مشکلات و رهایی از تله های شخصیتی، نیاز است که تک تک آنها را شناسایی کنیم.

برای یافتن این تله ها میتوان از تست طرحواره استفاده کرد. این تست به ما نشان خواهد داد که دلیل و منشأ اصلی حواسی پرتی ها، فراموشی ها، بی حالی ها، سستی ها، برنامه ریزی های بدون عمل، رفتن سراغ افراد نادرست در زندگی و موارد مشابه، چیست. با شناخت درست منشأ این مشکلات، میتوان برای رفع آنها اقدام کرد.

تست طرحواره ۹۰ سوالی است و تنها در عرض چند دقیقه میتواند سرمنشأ تقریباً تمام مشکلات بنیادی زندگی را روشن سازد.

هرگز به دنبال جواب صحیح نباشید؛ چراکه جواب صحیحی در کار نیست! اگر به سوالی برخوردید که جواب دقیق برای آن ندارید، میتوانید نزدیک ترین جواب به حس خود را انتخاب کنید.

جواب تست همراه با راهنمایی لازم، به صورت ایمیل و پیام کوتاه برایتان ارسال خواهد شد.

همچنین در صورت نیاز به راهنمایی های بیشتر، پس از گذشت چند روز از انجام تست با شما تماس خواهیم گرفت.

مرحله 1 از 10 - 1

10%