آماده به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی خود هستید؟

577

یکی دیگر از مواردی که قبل از ازدواج باید به آنها دقیق فکر کرد، به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی است. همانطور که در سری مقالات پیش نیازهای رابطه عاطفی همیشه بیان کرده ایم، برخی قبل از ازدواج به مسائل مربوط به آن آن طور که باید فکر نمیکنند. یعنی ظاهراً فکرهای خود را کرده اند اما اینها همه سطحی بوده است. فرد تصمیم خود را میگرد و ازدواج میکند؛ اما پس ازمدتی میبیند که قادر به انجام و قبول برخی موارد نیست. همین کارها باعث جدایی بسیاری از زوج ها شده است. آمادگی برای به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی نیز یکی از این موارد است.

به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی

به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی چیست؟

وقتی با شخصی ارتباط عاطفی و عاشقانه برقرار می کنید، یعنی با دوستان، آشنایان، خانواده و تمامی ارتباطات آن فرد ارتباط برقرار کرده اید؛ و همینطور آن فرد نیز با همه اطرافیان شما ارتباط برقرار می کند. در واقع شما زندگی خصوصی خود را به اشتراک گذاشته اید.

به عنوان مثال زمانی که ازدواج میکنید، در ابتدا با خانواده و فامیل همسرتان آشنا میشوید. سپس با دوستان هسمر هم آشنا می شوید. از این پس ممکن است با دوستان او بیرون بروید یا در جمع های خانوادگی حتماً به مهمانی ها خواهید رفت. متقابلاً همسرتان نیز به مهمانی های خانوادگی شما خواهد آمد و با دوستان شما ارتباط خواهد داشت. به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی چنین حالتی است. البته خصوصی تر و جامع تر از این مثال.

پس اگر کمی فکر کنید، این بسیار اهمیت دارد که آمادگی لازم برای وارد شدن فرد دیگری به زندگی روزمره خود را داشته باشید. یعنی اگر بیشتر فکر کنید میبینید که آمادگی برای به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی نیاز به تفکر و تصمیم گیری دارد.

چگونه باید برای به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی آماده شد؟

قبل از توضیح چگونگی آماده شدن برای این کار، باید بدانید که این موضوع با بحث حریم شخصی فرق دارد. حتی در رابطه ازدواج و بین زن و شوهرها هم حریم خصوصی وجود دارد. این کاملاً طبیعی بوده و حق هر فردی است. قرار نیست با ازدواج و آماده شدن برای به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی حریم شخصی فرد از بین برود. هر شخصی در هر جایگاهی که باشد هنوز یک حریم خصوصی برای خود دارد و این نیاز اوست.

پیشنهاد مطالعه: احترام به حریم خصوصی از نشانه های نیمه گمشده است.

به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی

آمادگی برای به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی به این معناست که فرد هر کاری که روزانه در زندگی خود می کرده است، حال باید پیش همسر خود نیز بکند و دیگر تنها نیست. کارهایی که فرد به دور از همه در اتاق و در حریم شخصی انجام میداده است، باید با همسرش هم به اشتراک بگذارد. اخلاق ها، رفتارها، مواردی که دوست دارد و دوست ندارد و تمام موارد مربوط به شخص او، از این پس در اشتراک با همسرش خواهد بود. برای مثال رفتار او هنگام خوابیدن، غذا خوردن و بسیاری مسایل دیگر. حتی شاید فرد بیماری ها یا اختلالاتی داشته باشد. هرچه که باشد پس از ادواج با همسر به اشتراک گذاشته میشود.

از این سو، تمام این موارد درمورد همسر نیز صدق میکند. یعنی او نیز در به اشتراک گذاشتن زندگی خصوصی خود با شما گام برمیدارد.

در نهایت نکته ای که باید دانست این است که ایجاد یک ارتباط عاطفی و عاشقانه شبیه یک پُل می باشد. پلی بین دو خانواده و شاید حتی بین دو فرهنگ مختلف. باید به این موضوع توجه کنیم که این رابطه قرار است یک پل باشد نه یک دیوار و اگر بجای این پل به دنبال ساخت دیوار باشید، باید در انتظار اتفاقات ناگواری در این رابطه نیز باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.