انواع نوازش

16

انواع نوازش

 

 

نوازش چیست؟

انواع نوازش

در مقاله ی نوازش چیست نوازش را کامل تعریف کردیم و گفتیم که چه ویژگی هایی باید نوازش داشته باشد و اساسا از اینکه نوازش چه چیزی نیست صحبت کردم . در این مقاله می خواهیم انواع نوازش را بیان و به تعریف هر کدام بپردازیم .

نوازش کلامی

 

نوازش کلامی به نوازشی می گوییم که صرفا با صحبت کردن و کلام همراه است . به عنوان مثال اگر به کسی می گوییم که عزیزم تو چقدر امروز خوش تیپ شده ای یا به کودکمان می گوییم آفرین که تکالیفت را به خوبی انجام داده ای ، این نوع از نوازش کردن از نوع کلامی می باشد .

در نوازش لزوما ما از کلمات محبت آمیز استفاده نمی کنیم بلکه گاهی استفاده از کلمات آغشته با خشم نیز می تواند نوازش باشد به عنوان مثال فرض کنید که مادری از دست فرزند خود عصبانی است و بر سر او فریاد می کشد این نیز نوعی نوازش می باشد .

نوازش لمسی

 

 

نوازش لمسی نوعی نوازش است که با بدن خودمان فردی را لمس می کنیم، مثلا مادری که کودک خود را در آغوش می گیرد نوعی نوازش لمسی می باشد. دو فرد که وقتی به هم می رسند و به همدیگر دست می دهند نیز نوعی نوازش لمسی می باشد .

نوازش لمسی هم مانند نوازش کلامی لزوما با خوبی و خوشی نیست گاهی ممکن است که شما دوست خود را دعوا کنید و او را بزنید که از کار بدی که در حال انجام آن است دوری کند، این نیز یک نوازش لمسی می باشد .

نوازش غیر مستقیم

 

 

نوازش غیر مستقیم هم نوازش به وسیله زبان بدن می باشد. فرض کنید که مادری کارنامه فرزند خود را دیده است و می بیند که تمامی درس ها را با بالاترین نمره قبول شده است و به او لبخند می زند، این لبخند از نوع نوازش غیر مستقیم می باشد.

این نوازش هم همانند دو نوع نوازش قبلی لزوما با خوشی نیست فرض کنید که خانواده ای در یک مهمانی می باشند و کودکی که در جمع است شروع به سرو صدا و به اصطلاح شلوغ کاری می کند و پدر او زیر چشمی به او نگاه می کند این نیز یک نوع دیگری از نوازش غیرمستقیم می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.