انواع نوازش

558

شاید برای برخی ها نوازش تنها یه معنی داشته باشد. آنهم نوازش فیزیکی است که مثلاً بین یک مادر و فرزند اتفاق میفتد. اما نوازش مفهومی گسترده تر دارد و چند نوع است. در مقاله نوازش دادن به طور کامل مفهوم نوازش دادن را توضیح دادیم و گفتیم که نوازش چیست. در این مقاله میخواهیم انواع نوازش را بیان کرده و هرکدام را توضیح دهیم.

 

انواع نوازش 

 

انواع نوازش

نوازش کلامی

نوازش کلامی به نوازشی می گوییم که صرفاً با صحبت کردن و کلام همراه است. به عنوان مثال اگر به کسی می گوییم که “عزیزم امروز چقدر خوش تیپ شدی”. یا به کودکمان می گوییم “آفرین عزیزم تکالیفتو خوب انجام دادی”. یعنی طرف مقابل را با یکی از انواع نوازش به نام نوازش کلامی نوازش داده ایم.

در البته در انواع نوازش کلامی ما لزوماً همیشه از کلمات محبت آمیز استفاده نمی کنیم. بلکه گاهی استفاده از کلمات آغشته با خشم نیز می تواند نوازش باشد. به عنوان مثال فرض کنید مادری از دست فرزند خود عصبانی است و بر سر او فریاد می کشد. این نیز از انواع نوازش کلامی می باشد.

نوازش لمسی

در نوازش لمسی، طرف مقابل را لمس میکنیم. مثلاً مادری که کودک خود را در آغوش می گیرد. یا دو فرد وقتی به هم می رسند و با همدیگر دست می دهند. یا وقتی دو دوست همدیگر را در آغوش میگیرند. همه اینها از انواع نوازش لمسی هستند.

انواع نوازش لمسی هم مانند نوازش کلامی لزوماً با خوبی و خوشی همراه نیست. گاهی ممکن است شما با دوست خود دعوا کنید تا از کار بدی که در حال انجام آن است دوری کند. این نیز یک نوازش لمسی می باشد.

در واقع منظور این است که مفهوم ظاهری نوازش را از ذهن بیرون کنید. وقتی کلمه نوازش شنیده میشود، ناخودآگاه تصویر در آغوش گرفتن یا لمس سر یک نفر در ذهن ایجاد میشود. اما همانطور که میبینید ما انواع نوازش را داریم.

گاهی این نوازش ها با خوبی و شادی همراه است؛ اما نوازش لزوماً همیشه با شادی همراه نیست.

وقتی شما سعی میکنید دوست یا یکی از اعضای خانواده را با دعوا کردن یا عصبانی شدن از کاری منع کنید، در واقع خوبی او را میخواهید. اما روشی که او را منع میکنید لزوماً با شادی همراه نیست. اما طبیعتاً اینجا نتیجه مهم است.

انواع نوازش

نوازش غیر مستقیم

نوازش غیر مستقیم نوازشی است از طریق زبان بدن. فرض کنید مادری کارنامه فرزند خود را دیده است و او تمامی درس ها را با بالاترین نمره قبول شده است. مادر به او لبخند می زند؛ این لبخند از نوع نوازش غیر مستقیم می باشد. در اینجا به طور غیر مستقیم مادر فرزند خود را نوازش میکند. البته فکر نکنید که فرزند متوجه نوازش مادر نمیشود. بلکه همین لبخند تأثیر خود را به خوبی در قلب و ذهن فرزند ایجاد میکند.

نوازش غیر مستقیم نیز همانند دو نوع نوازش قبلی لزوماً با خوشی همراه نیست. فرض کنید که خانواده ای در یک مهمانی می باشند و کودکی که در جمع است شروع به سرو صدا کند. سپس پدر او زیر چشمی به او نگاه می کند تا کودک دست از این کار بردارد. این روش هم انواع نوازش غیرمستقیم است که با شادی همراه نیست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.